Weight

Det är inte en resa, alla resor har ett slut men vi fortsätter. Världen roterar och vi med den. Planer försvinner, drömmar tar över, men vart jag än går finns du där: min tur, mitt öde, min lycka.

Weight utspelar sig vid endast ett tillfälle på en teater. Det är ett skådespel, inte olikt de öppna antagningarna för ”Friluftsteatern i Oklahoma” i Kafkas Amerika: ”Den kallar bara idag, bara en gång! Den som nu försummar tillfället försummar det för alltid! […] Den som beslutar sig för oss gratulerar vi nu genast!”. Det äger rum på Stora Teatern i centrala Göteborg, en teater vars melankoliska historia vittnar om perioder utan vare sig vision eller ambition. I kontrasten mellan den praktfulla förgyllda salongen och de tillsynes ovidkommande utrymmena som upptas av en konferensliknande inredning, yttrar sig en stark spänning mellan det betydelsefulla och det obetydliga.

På en teater koncentreras all tyngd till ett ställe: scenen. En hel värld har utformats för att framhäva detta centrum. Alla andra rum, skrymslen och vrår trängs undan av tyngden från det som utspelar sig här. Nu växlar tyngdpunkten till ett annat teaterkosmos, där helt andra delar av byggnaden får betydelse.

Kroppen har tyngd, konst söker tyngd. Weight vilar på det köttsliga och på den fysiska existensen, och förvisso på det experimentella. Det är ett försök att nå en känsla av tyngd: tyngden av ödet och existensens gränser, tyngden hos en byggnad och dess historia. Carolee Schneemanns verk är en ständig inspirationskälla – hur hon genom kroppen utforskar begärets, sexualitetens och könets politik, där uttryck och frigörelse står i centrum. Kanske är det en feministisk utställning men framförallt är det kroppars tyngd och betydelser som står i centrum.

Ragnar Kjartansson  och Andjeas Ejiksson, curatorer

Konstnärer

Spartacus Chetwynd (Storbritannien/UK, 1973)
William Hunt (Storbritannien/UK, 1977)
Eunhye Hwang (Korea, 1978)
Nanna Nordström (Sverige/Sweden, 1982)
Margrét Helga Sesseljudóttir (Island, 1988)
Carolee Schneemann (USA, 1949)

Curatorer

Ragnar Kjartansson
Andjeas Ejiksson

Arena

Stora Teatern