Utställning

Comforting the machine

GIBCA Extended Regionala Utställning 2021
curatera av Tawanda Appiah and Simona Dumitriu

03.09 – 17.10. 2021

Konstnärer: Charlotta Hammar, Dominika Kemilä, Kasra Seyed Alikhani, Klara Andersson, MC Coble, MercèTorres Rafols, Nina Mangalanayagam, Notokozo Tshabalala, Shogo Hirata and Trinidad Carillo.

Utställningen är resultatet av ett open call för konstnärer boende i Västsverige och är kuraterad av Tawanda Appiah och Simona Dumitriu.

I sina förslag, på 3: e Våningen i Göteborg med start den 3 september, svarade konstnärerna på följande frågeställning formulerad av curatorerna:

”Vilka är de djuplodande historier som återfinns i offentliga arkiv och personliga samlingar – i Västra Götalands hamnar, städer, byar och kustområden? Vilka är de gränser som inskränker sammanhangen i regionen idag? Vilka störningar är pågående? Hur tar konstutövare i regionen makten att synliggöra obehag eller smärta och hur projiceras det i konst och engagemang? Kan hövlighetens filter ifrågasättas? Från isolering, uteslutning, frånkoppling, sönderdelning, separation – vad ser du för framkomstplatser?”

Utställningen syftar till att uppmärksamma och synliggöra den regionala samtidskonsten och dess aktörer. Målet är också att uppmuntra ett möte mellan regionens samtidskonstnärer och biennalens nationella och internationella publik.

Utställningsidén testades som pilotprojekt under GIBCA 2017 och utvecklades till ett större format under 2019 i och med utställningen Crossworlds3:e Våningen en konstnärsdriven arena för nutida dans, konst och musik.


Besöks information

Utställningen kans ses på 3:e Våningen
Sockerbruket 9, Göteborg

Öppettider: Onsdag – Söndag
Kl. 12.00–16.00
Gratis tillträde