"Osjungen"/ "Unsung" © Anne Marte Overaa

GIBCA Extended

  • lördag 16 september
  • 10.00 – 14.00
  • Högsbo Bibliotek

Vernissage Förlorade dagar/ Nya dagar

Högsbotorp uppfördes kring ett torg och en skola i den första halvan av femtiotalet. Intilliggande områden på Högsbohöjd och i Frölundaborg stod klara ett knappt decennium senare. Vad finns att minnas från den tiden när människorna flyttade ut till Högsbo? Vad finns att berätta om livet i stadsdelen idag? Vad finns att förstå om en plats alla betydelser för människorna som lever och har levt där? En installation kan vara ett objekt som söker samverkan med sin omgivning. Genom att presentera platsspecifika verk som utgår från stadsdelens historia hoppas Marko Cesarec, Lars Embäck och Anne Marte Overaa att utställningen skall spegla Högsbos identitet idag och en möjlig lokal framtid.


Medverkande

Marko Cesarec, Lars Embäck och Anne Marte Overaa