GIBCA Extended

  • lördag 28 oktober
  • 10.00 – 13.00
  • Galleri Vitt Brus

TREE LISTENING – aktion 18

TREE LISTENING började hösten 2022, med aktioner av långa stilla lyssnande till träd i Uddevalla. Vid ett par tillfällen synkroniserade med aktioner i Japan. I oktober sker Tree Listening aktion 17 och 18 i Uddevalla i samverkan med Konsthall Bohusläns museum och Galleri Vitt Brus.

aktion 18 – En inbjudan och uppmaning till ett stilla lyssnande till träd. Aktionen är öppen för alla att delta i och den synkroniseras med aktioner på andra orter i Sverige och Japan.


Besöksinformation

Vi startar i Galleri Vitt Brus, Uddevalla Stadsbibliotek. Därifrån tar vi oss ut till träden i Margretegärdeparken för ett gemensamt stilla lyssnande och återsamlas sedan i Galleri Vitt Brus.