© Sérgio Leitão

GIBCA Extended

  • måndag 6 november–söndag 19 november
  • Grindstugan Studio - Konstepidemin

Sérgio Leitão, ”THE METRONOME OR BACKWARDS TRANSLATION”

THE METRONOME OR BACKWARDS TRANSLATION är en mixed-mediainstallation utvecklad inom ramen för ett konstnärsresidens på Konstepidemin. Den är baserad på både futuristisk och situationistisk estetik – några av referenserna för konstnärens projekt, utställda i flera europeiska konstinstitutioner. Genom en artikulation av olika element, riktade till en plats där olika berättelser skärs, avslöjar hans verk dock en bredare labyrint av samband. De reflekterar över kraften i att veckla ut föremål, bilder och ljud, någonstans mellan verkligheten och det imaginäras mångfaldiga poetik.


Medverkande

Sérgio Leitão


Besöksinformation

Öppettider:

måndag–fredag kl. 13–17
lördag kl. 12–17