Scenstudion Gerlesborg / Gerlesborgs Teaterlaboratorium @ Per Pixel

GIBCA Extended

  • lördag 30 september
  • Scenstudion Gerlesborg

Perfomance Lecture – Puttrande processer i Gerlesborgs Teaterlaboratorium

Inblickar i ett utforskande av teaterns uttryck. 

I vår strävan att koka ner konstformen till konkreta beståndsdelar.  

Vår intentionen är att låta oss lotsas av dessa grundläggande byggstenar på vägen mot en scenisk komposition. 

Vi jobbar i en dynamisk process, ständigt föränderlig, där vi fångar upp historier ur improvisationer som blir fastlagda partitur.  

Och skapar utrymme för betraktaren att fylla i mellanrummen. Formerna, de abstrakta, blir konkreta och vice versa.


Medverkande

Medlemmar i Scenkonst Gerlesborg.