GIBCA Extended

  • fredag 22 september
  • 18.00 – 20.30
  • Mejeriet i Längjum

 Oona Libens: What is time?

Mejeriets allra första publika kväll bjuder in till en föreställning av Oona Libens, i vilken hon försöker svara på frågorna: Vad är tid? Har det alltid funnits? Hur ser det ut? och kan vi stoppa det? 

Det är en kombination av citat från experter på området och hennes egna reflektioner kring ämnet. Denna halvvetenskapliga föreläsning illustreras live med manuellt manipulerade diaprojektioner, ljus och skuggor.


Medverkande

Oona Libens


Besöksinformation

Boka på www.skogen.pm.

Föreställningen startar efter ett kort välkomsttal och är ca. 25 minuter lång. Möjlighet finns efteråt att stanna på snacks och mingel.