Photo: Ekaterina Lukoshkova Konstverk på bilden: Daniel EKTA Götesson, Tommy Sveningsson, David von Bahr © 3:e Våningen

GIBCA Extended

  • fredag 15 september–söndag 1 oktober
  • 12.00 – 16.00
  • 3e våningen

NSFW presenterar Sabrina Chou

Om Sabrina Chou:

Sabrina Chou är en taiwanesisk-amerikansk konstnär från Los Angeles, Kalifornien, som för närvarande bor och arbetar i London. Hennes forskning och arbete tar upp apparater och infrastrukturer som stödjer, möjliggör eller kräver cirkulation av begär genom en sönderstyckad social kropp.

Om NSFW:

NSFW är en ideell plattform för samtidskonst med säte i Göteborgs stad. Projektet är aktivt både online och offline och stödjer ett årligt utställningsprogram samt konstnärssamtal, rundabordssamtal och produktion av konstnärligt/kulturellt innehåll i tryckta och digitala medier.   


Besöksinformation

Öppettider:
onsdag–söndag kl 12–16


Medverkande