GIBCA Extended

  • lördag 30 september
  • 13.00 – 16.00
  • Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän

Nattseglaren

Verket Nattseglaren är ett bildspel med drygt 100 akvareller, korta poetiska texter och ny musik komponerad särskilt för det här projektet. 

Berättelsen om Nattseglaren beskriver den skräck, ilska, ångest, och vånda vi alla kan känna om natten inför klimathoten och maktbalansen på planeten. Bildspelet föreslår en inre omställning för yttre hållbarhet, en väg ut ur handlingsförlamningen. Verket riktar sig till alla som legat sömnlösa om natten och oroats inför miljöhoten och maktlösheten. 

www.agnetaekman.com


Medverkande

Agneta Ekman Wingate – akvareller, bildspel 

Johannes Fend – komposition, musik (Rotterdam) 


Besöksinformation

Plats:
Lilla Galleriet

Visningstider:
kl. 13, 14, 15 och 16