Stationen, © Camilla Johansson Bäcklund

GIBCA Extended

  • lördag 14 oktober
  • 15.00 – 20.00
  • Stationen i Svenshögen

Köket

Vi får ofta höra att framtiden skapas genom innovativa företag, forskningens framsteg och i de yviga högljudda rörelserna.  Men tänk om det är på de mest vardagliga platser och i de nästan omärkbara rutinmässiga handlingarna som de stora samhällsomvälvande förändringarna tar fart? Små små skillnader med avgörande betydelse för vilka framtider som blir möjliga. Kanske i köket?

Köket är konstnärligt undersökande i flera akter.


Medverkande

Kristian Berglund, Cha Blasco, Julia Boström, Christian Kleinhenz, Camilla johansson Bäcklund, Ivan Johansson.