© Josefina Posch

GIBCA Extended

  • lördag 16 september–söndag 29 oktober
  • 00.00 – 00.00
  • Göteborgs Botaniska Trädgård

Josefina Posch -EP9 Starlight Reserves
Offentlig skulptur

Konstverket utforskar föroreningar i rymden orsakade av kolonialisering och turism som leds av rika nationer och privata företag. Trots att vi fortfarande kämpar för att hitta lösningar på den negativa påverkan på miljön och kulturer kolonialiseringen av jorden har haft fortsätter beteendet ut i rymden. Inspirationen och titeln kommer från containern med gamla batterier Exposed Pallet 9, som den Internationella Rymdstationen slängde ut i rymden 2021 för att cirkulera runt jorden 2-4 år för att sedan gå in i jordens atmosfär och förhoppningsvis brinna upp. Skulpturen är ett experiment i att 3D-printa i återvunnen plast från elektronikskrot med IRBAM i ett stort stycke.


Övrig information

Skulpturen är ett försök att 3D-printa i återvunnen plast från elektronikskrot med IRBAM i ett stort stycke och är ett samarbete med Samuel Johansson och Woodrow Wiest RISE AM-center i Mölndal

Med stöd av:
Göteborgs Stad Kulturstöd, Göteborgs Botaniska Trädgård, HDK-Valand – Högskolan för konst och design Göteborgs Universitet och Samuel Johansson & Woodrow Wiest RISE AM-center i Mölndal.