GIBCA Extended

  • fredag 15 september–söndag 24 september
  • Konstepidemin

Henrik Rylander – INFROMATION

Soloutställningen INFROMATION av konstnären Henrik Rylander visas i Galleri Konstepidemins huvudgalleri. Utställningen behandlar ämnen som information och desinformation, manipulation och kontroll i förhållande till begreppet makt. Hur används kontrollen av information och desinformation i maktutövning? Med ett antal verk i form av fotografi, objekt, text, installation och ljudkonst utforskar Rylander temat. Genom att i utställningen använda och förstärka dessa begrepp med visuella och auditiva medel förskjuts makten och hamnar hos konstnären. Eller hos betraktaren? 


Medverkande

Henrik Rylander

 


Besöksinformation

Öppettider:

Onsdag kl. 1620
torsdag-fredag kl. 1217
lördag-söndag kl. 1216