Photo: Ekaterina Lukoshkova Konstverk på bilden: Daniel EKTA Götesson, Tommy Sveningsson, David von Bahr © 3:e Våningen

GIBCA Extended

  • torsdag 12 oktober–lördag 21 oktober
  • 3:e våningen

Gun Lunds koreografiska universum | Jubileumsföreställning: Fields In Motion

Fields In Motion är en föreställning om dansarna, rörelsen och rummet – danskonstens grundelement. En föreställning där scenrummets form och karaktär utsätter dansarna för nya utmaningar.

Gun Lund är en nomadisk koreograf. Ända sedan 80-talet har hon erövrat det offentliga rummet med stora omfattande dansverk. I Fields In Motion knyter hon ihop erfarenheter från tidigare arbeten i stadsrummet, på klippor, i hangarer, snö och hedlandskap.


Besöksinformation

Öppettider:

Torsdag 12 okt: kl 19:00
Fredag 13 okt: kl 19:00
Lördag 14 okt: kl 16:00
Torsdag 19 okt: kl 19:00
Fredag 20 okt: kl 19:00
Lördag 21 okt: kl 16:00