GIBCA Extended

  • fredag 10 november
  • 12.15 – 18.00
  • Gratis
  • Engelska
  • Vänersborgs konsthall & Konsthallen Trollhättan

Gratis bussresa till Vänersborgs konsthall och Konsthallen Trollhättan

Under årets upplaga samarbetar HDK-Valand och GIBCA Extended kring en föreläsningsserie med fokus på offentlig miljö och konstens roll i samhället. Besök aktörer, träffa lokalt baserade konstnärer och curatorer och få chansen att fördjupa tematiken för årets biennal tillsammans under tre tillfällen i höst.

Buss åker från HDK-Valand kl. 12.15 och är tillbaka i Göteborg kl. 18.00.

Det finns ett begränsat antal platser och det krävs föranmälan.
Anmälan görs här!

Alla presentationer under dagen kommer att vara på engelska.

Vid frågor, kontakta extended@gibca.se.


Program:

12.15 bussen åker från HDK-Valand

13.45-14.30 guided visning av utställningen Goodscape på Vänersborgs konsthall

14.30 bussen åker från Vänersborg

15.00-15.30 kort introduktion av utställningen Undergrowth på Konsthallen Trollhättan

15.30-15.45 Cecilia Germain berättar om sina konstverk i utställningen

15.45-16 Susanne Vollmer berättar om sina konstverk i utställningen

16.00-16.15 Ulrika Jansson berättar om sina konstverk i utställningen

16.15-17.00 te i tebaren Sans souci av Susanne Vollmer samt gemensamt samtal med konstnärerna

17.00-18.00 bussen åker tillbaka till Göteborg, stannar vid HDK-Valand


Vänersborgs konsthall
Vänersborgs konsthall är en plats för samtidskonst som visar fyra till femutställningar per år. Här möter besökare utställningar från nationella och internationella konstnärskap.

Soloutställning: Goodscape
Konstnären Yll Xhaferi är bosatt och uppvuxen i Pristina, Kosovo. Hans barndom spenderades mitt i kölvattnet efter ett krig. Vars efterdyningar kom att forma hans syn på världen utanför Kosovos gränser och på innebörden av frihet. I hand första utställningen i Sverige på Vänersborgs konsthall visar Xhaferi nyproducerade konstverk som kommer sprungits ur ett barns drömmar.

Konsthallen i Trollhättan
En kommunal konsthall med fri entré till de sex huvudutställningar med samtidskonst som hålls per år.

Utställning: Undergrowth
Växters förmåga att bära berättelser, levandegöra historia från olika tider och platser, och ta oss med på inre och yttre resor, är utgångspunkt för Undergrowth. I utställningen utforskas växter som medicinskt och magiskt material och sammanflätningen mellan varelser och växtlighet. Cecilia Germain arbetar med utgångspunkt från växter kopplade till den afrikanska diasporan och ur det växer ett afro-futuristiskt löfte om läkning och motstånd. Susanne Vollmers verk bottnar i signaturläran, växters hallucinogena verkan och blommorna i visan Uti vår hage. I Ulrika Janssons installation om ett svunnet vassområde, skapas en portal till vassens och varelsernas insida, deras minne och vilja.