GIBCA Extended

  • måndag 6 november–fredag 17 november
  • Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän

Direct Action Theater – Serve and protect

”Direct Action Theatres” pågående serie Serve and Protect arbetar med kravallpolisuniformer som huvudsakligt visuellt och symboliskt material. Genom att placera dessa uniformer i absurda eller ovanliga situationer ifrågasätter de lekfullt maktens status quo som institution eller enhet. Vändningen av den symboliska betydelsen ändrar perspektiven på vad polisen i stället skulle kunna representera. Performativa aktioner som syftar till att stödja de nuvarande sociala, politiska eller miljömässiga rörelserna, protesterna och orsakerna. D.A.T kurerar brännande frågor till stöd för just de som i sanning vill ”tjäna och skydda” människorna, naturen och skönheten.


Medverkande

Kristin Jonsson 

Björn Hansson 

Jan Hajdelak Husták 

Nela H. Kornetová


Besöksinformation

Plats:
Stensalen

Öppettider:
Detaljerat program för performativa aktioner, performance, utställning hittas på vår hemsida www.kkv-b.se.