© Katti Lundh Foto: Från workshop med bildlärarstudenter

GIBCA Extended

  • onsdag 25 oktober–fredag 27 oktober
  • 09.00 – 16.00
  • HDK-Valand

Appropriation GIBCA, Bildlärarutbildningen HDK-Valand

Sedan 2014 har bildlärarstudenter vid HDK-Valand i en kurs på fördjupningsnivå arbetat med appropriering som tema och verktyg. I konstsammanhang innebär appropriering ungefär att stjäla, kopiera, låna, citera, sampla, mixa, remixa och att göra till sitt. Studenterna har under åren använt större samtida utställningar i Göteborg som utgångspunkt för sina approprieringar. När GIBCA öppnar vartannat år är det en given plats att utgå ifrån. I den korta utställning som presenteras på HDK har studenterna i sina approprieringar och essäer vävt in och sammanflätat såväl konstnärliga som pedagogiska aspekter i relation till biennalens tema.


Medverkande

Studenter från Bildlärarutbildningen på HDK-Valand i kursen Bild 4.