GIBCA Extended

  • lördag 21 oktober–söndag 12 november
  • Vänersborgs museum

Ännu har inget hänt  

                            allt

Sällskapet De åtta består av Ewa Brodin, Carina Fihn, Gunilla Hansson, Marie Holmgren, Berit Jonsvik, Jill Lindström, Anne Pira och Marie Sjölander kommer att visa textbaserade verk, vilka kommenterar eller förhåller sig till objekt i samlingarna på Vänersborgs museum.


Besöksinformation

Öppettider:

torsdag – söndag kl. 12  –16
En performativ läsning kommer att ske den 21 oktober kl. 14.