GIBCA Extended

  • lördag 7 oktober–lördag 21 oktober
  • 13.00 – 14.30
  • Hjalmar Brantingsplatsen

Ångpannegatans processer, ett återvändande.

2018-2021 pågick projektet Ångpannegatans processer i anslutning till Backaplan på Hisingen i Göteborg. En grupp konstnärer genomförde ett projekt i samverkan med Göteborgs Stad och Statens konstråd (Kunskapsnav offentlig konst) ett uppdrag att verka för stärkt kunskapsutveckling inom området offentlig konst och gestaltning av offentliga miljöer.  

Men vad hände efter projektet? 

Vandring: med utgångspunkt från Hjalmar Brantinplatsen besöker vi de tre semipermanenta verk som kom till under projektet och samtalar utifrån frågor om plats, tid och konst. Vad är ett projekt och hur används konstnärer i stadsuvecklingen idag?


Besöksinformation

Tillfällen:

7 oktober kl. 13:00-14:30 (Samling vid byggskylten vid Hjalmar Brantingplatsen)
21 oktober kl. 13:00-14:30 (Samling vid byggskylten vid Hjalmar Brantingplatsen)