GIBCA Extended

  • lördag 16 september–söndag 15 oktober
  • Vänermuseet

Africa Coll
Landskap utan minne (utställning)

Jag vill visa en växling mellan möjligheter, som ofta skiftar mellan tydlighet och otydlighet. Ett utforskande av identitet genom olika lager. Lagerna ansluter och separerar som en abstraktion för ett liv i minnen, sökande och tänkande.

Att bryta ner och återuppbygga bilderna med olika material ger mig möjligheter för att skapa en skiktad verklighet. Bilderna är experimentellt bearbetade lager. Det som kan ses och det som täcks låter betraktaren gå in i verket och skapa ett personligt narrativ. 

Blandteknik i stora format, bomullstyg, transfer, organiskt material, akrylfärg, papper och pigment.


Besöksinformation

Öppettider:

Tisdag fredag kl. 1017
l
ördag söndag kl. 11 16