Program

  • tisdag 16 november
  • 13.30 – 14.30
  • Svenska
  • Konsthallen Blå Stället

Seniorvisning: Konsthallen Blå Stället

Nu är det dags att besöka en tredje arena för årets biennal. Vi tar oss till Blå Stället i Angereds Centrum och får en visning av utställningen där. Biennalutställningen The Ghost Ship and the Sea Change tar sin utgångspunkt i Göteborgs fyrahundraåriga historia och frågar hur olika sätt att berätta om stadens förflutna kan påverka dess framtid. Franska tomten (nuvarande Packhusplatsen) – en bit mark i Göteborgs hamn som 1784 byttes mot den karibiska ön Saint-Barthélemy i en affärsuppgörelse med Frankrike – används som biennalens narrativa utgångspunkt. Hur förändras vårt sätt att tänka på Göteborg om vi betraktar staden utifrån Franska tomten och dess koloniala historia? Genom konstverken följer biennalen spåren från Franska tomten tills de möter andra platser, röster och historier.