O.L. Janssen, wood cut, 1880. “Palmhuset i Göteborgs trädgård”
O.L. Janssen, wood cut, 1880. “Palmhuset i Göteborgs trädgård”

Program

  • torsdag 30 september
  • 17.00 – 19.00
  • Fri entré
  • Svenska
  • Palmhuset, Trädgårdsföreningen, 411 38 Göteborg

Second Nature

Palmhuset är ett växthus i gjutjärn, byggt 1878 för att ställa ut en botanisk samling av levande växter. Det är en artificiell miljös om iscensatts för att efterlikna diffust definierade, avlägsna platser. Rimligen säger den mer om den här platsen än någon annanstans. 

Välkommen till Second Nature, ett försök att förstå vilken sorts situation Palmhuset reproducerar – här och nu. 

17.00–18.00 

Med start i regelbundna intervaller, guidas publiken genom byggnaden av en inspelning och ett litet kit av saker du kan bära med dig. Dessa temporära rekvisita är framtagna för att förstärka och förvränga de syntetiska aspekterna av rummet. 

18.00–19.00 

Publiken bjuds in till ett informellt samtal mellan Arkitekturens Grannar, Marie-Louise Richards och Monica Sand om upplevelsen, och hur Palmhusets arkitektoniska och kulturella betydelse kan tolkas idag. 

Second Nature produceras med stöd av Statens Kulturråd, som en del av Arkitekturens Grannars pågående projekt In Situ – Curating Architecture on Site.  

Medverkande

Arkitekturens Grannar är en praktik och en institution, som producerar och iscensätter arkitektur-kultur i form av utställningar, publika arrangemang, publikationer, objekt och andra media. Initiativet leds av arkitekten Björn Ehrlemark och curatorn Carin Kallenberg. 

 Marie-Louise Richards är arkitekt, adjunkt och forskare på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hennes arbete utforskar osynlighet som förkroppsligande, som kritisk strategi och som rumslig kategori genom metoder från arkitektur och konst, curatoriell praktik, och skrivande. 

Monica Sand är konstnär, forskare och forskningsrådgivare på konstnärliga fakulteten, Göteborgs Universitet, med en avhandling i konstnärlig forskning vid KTH Arkitekturskolan. Hennes tidigare arbete har bland annat fokuserat på rumsliga relationer mellan konst och vetenskap, och frågeställningar kring urban offentlighet, ofta iscensatt kring kollektiva aktioner.


Besöksinformation

d(-_-)b Vänligen ta med din egen smartphone och hörlurar, om du har möjlighet.

OSA i förväg till info@arkitekturensgrannar.se om du planerar att komma – tack!

Publikantalet är begränsat och deltagande kommer justeras efter rådande restriktioner beroende på smittrisk.