Furat Jari © Johan Eriksson

Program

  • lördag 18 november
  • 13.00 – 13.45
  • Fri entré
  • Svenska
  • Stadsbiblioteket Göteborg

Såsom i en spegel: Furat Jari speglar Adam Christensen

Den irakisk-svenska skådespelaren Furat Jari speglar Adam Christensens verk How is your World?

“Välkomna till en middag med vänner. Här får vi lyssna till ett samtal som sker mellan en grupp väninnor. Vi kommer höra skratt, diskussioner, glädjeutrop, ett samtal som rör sig högt och lågt, och allt där emellan.”

Furat Jaris föräldrars politiska aktivism i Irak har format hennes konstnärskap och val av roller och sammanhang. Hon har varit aktuell i flera teaterföreställningar, film och tv-produktioner, varit styrelsemedlem på Angereds Teater samt innehaft kuratorsuppdrag för dans- och teaterfestivalen i Göteborg. Just nu arbetar Furat Jari med en dokumentär där hon följer sin mammas politiska arbete i Irak. I den belyser Jari konstens och teaterns betydelse historiskt i relation till dagens Irak, som präglas av korruption och ökad hotbild mot konstnärer.

Såsom i en spegel är en serie visningar där en konstnär speglar en annan konstnärs verk. Varje tillfälle innebär ett nytt möte mellan en inbjuden poet, musiker, dansare, eller en annan konstnärlig praktik, som genom det egna skapandet tolkar ett av konstverken i biennalutställningen forms of the surrounding futures. Såsom i en spegel genererar möten mellan olika konstnärliga praktiker och låter dem veckla ut och veckla in sig i varandra. Här ges fritt utrymme åt den personliga och subjektiva tolkningen, i hopp om att publiken ska uppmuntras att själva göra likadant.

I Adam Christensens verk How is Your World? vävs biografiska anekdoter samman med teatraliska ögonblick. Resultatet är en serie textiler som genomsyras av kärlek, begär, melankoli och saknad. Christensen iscensätter hemmet och det vardagliga som ett skådespel där vartenda handbroderat draperi öppnar fönster mot möjliga framtider genom olika sidor av konstnärens existens.