Alyssa Briteramos © Iza Boethius

Program

  • onsdag 27 september
  • 18.00 – 18.45
  • Fri entré
  • Engelska
  • Röda Sten Konsthall

Såsom i en spegel: Alyssa Chloé speglar S av Luiz Roque

”Såsom i en spegel” är en serie av förtroliga sessioner där en konstnär speglar en annan konstnärs verk. Varje tillfälle innebär ett nytt möte mellan en inbjuden poet, musiker, dansare eller med en annan konstnärlig praktik som genom det egna skapandet tolkar ett av konstverken i biennalutställningen forms of the surrounding futures.  ”Såsom i en spegel” genererar möten mellan olika konstnärliga praktiker och låter dem veckla ut och veckla in sig i varandra. Här ges fritt utrymme åt den personliga och subjektiva tolkningen, i hopp om att publiken ska uppmuntras att själva göra likadant.   

”Såsom i en spegel” är en film av Ingmar Bergman vars titel är ett citat taget ur Första Korinthierbrevet 13: ”Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte.”

 

Alyssa Chloé är frilansande dansare, koreograf och pedagog från USA. Hon är numera baserad i Sverige och verksam inom svenska och internationella dansscenen sedan 20 år tillbaka. Chloé blev känd i New Yorks ”underground club” och street dance-kultur inom ett flertal dansstilar som punking, whacking och vogueing, och hon är frontfigur för sin generation med sin skicklighet i att behärska dessa stilar.

I sin danspraktik utforskar Chloé intuitiva rörelser genom beteende, språk och uttryck, som tillsammans utgör ett fysiskt arkiv för berättande. Då hennes professionella bakgrund har formats utanför det institutionella, är hennes mål att använda sin praktik för att utmana normerna för befintliga strukturer och hierarkier inom svensk scenkonst.  

Chloés flerfaldigt prisbelönta dansfilm ”Elements: Beautiful Untrue Things”, har det senaste året visats på flera filmfestivaler i Sverige, Gothenburg Dance Film Festival och Stockholm Dance Film Festival, och internationellt. 

 

Hemsida: www.alyssachloe.com  

Instagram: alyssachloe_22
Urbananarchyco  

Intervju: https://open.spotify.com/episode/3tT3Zq8dMG6t5vUxGiOqqs?si=ef8fb9dd4e5349a1  

 


Luiz Roque
S, 2017  
Videoessä, projektion (5 min)  

Koreografierna i S är ett kodat meddelande som bygger på den brasilianska konstnären och aktivisten Jota Mombaças manifest Towards a Gender Disobedient & Anti Colonial Redistribution of Violence (För en genusrebellisk och antikolonial omfördelning av våld). Den hypnotiska och storslagna dansens budskap är våldsamt och en motvikt till de lyriska och vackra rörelserna.   

Vi ska invadera era hus, bränna upp era bilar, bombardera era gallerior och banker med stenar, svära åt era polisstyrkor, förbanna er säkerhet, tömma era kylskåp och håna era illusioner om existentiell trygg-het. 

– Jota Mombaça 

I S blir skönheten brutal.  

 

Biografi: 

Luiz Roque arbetar med gränsöverskridande genrekombinationer: science fictions storslagenhet varvas med arvet från modernismen, popkultur och queer biopolitik, allt för att förstå och presentera sinnrika och visuellt sensuella berättelser. Roques konst befinner sig i mellanrummet mellan film, konst och kritisk teori, inom räckhåll för både verkliga och påhittade politiska konflikter.