Untitled (Man and Mirror), from the series The Kitchen Table, 1990 © Carrie Mae Weems. Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York.

Program

  • onsdag 25 oktober
  • 18.00 – 19.00
  • Gratis
  • Svenska
  • Hasselblad Center

Panelsamtal – Konsten i det iscensatta rummet.

Med stark visuell och estetisk kraft gestaltar konstnären och fotografen Carrie Mae Weems några av vår tids mest angelägna frågor som kampen för jämlikhet och mänskliga rättigheter. I hennes fotografier vecklar rum, scenerier och koreografier ut sig och hon förekommer ofta själv i sina arbeten. Även konstnärerna i GIBCA 2023 – forms of the surrounding futures använder olika performativa strategier för att ifrågasätta normer kopplade till kropp, tid och rum. Välkommen till ett samtal om konsten i det iscensatta rummet som modereras av Josefine Wikström.


Medverkande

Ruby Nilsson är dramatiker, regissör och skribent utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hennes arbeten kretsar kring relationen mellan text, genus och kropp, med fokus på trans som estetik och filosofi. Hon är aktuell med föreställingen fera — som undersöker könsdysfori som affektivt tillstånd och dramaturgi — visad på Inkonst (Malmö) och Fylkingen (Stockholm). Tidigare i år curaterade hon tillsammans med Andria Nyberg Forshage Another Possible Inner Exterior Moment to Moment Nonlocation Location, den första utställningen i Skandinavien om transfeminin estetik. Hon har tidigare visat verk på bland annat Röda Sten (Göteborg), Folkteatern (Göteborg), Turteatern (Stockholm).

 

Astrid von Rosen är professor i konst- och bildvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet, med inriktning mot scenografi. Hon är också föreståndare för tvärfakultativa Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsfält är konstvetenskapliga scenografistudier och tvärvetenskaplig scenkonst- och arkivforskning.

 

Josefine Wikström är kritiker och forskare inom konstens filosofi med fokus på dans och performance inom samtidskonsten. Hon är disputerad i filosofi från CRMEP, Kingston University London och arbetar som lektor i estetik på Södertörns Högskola. Hon är författare till böckerna Kritik av konstens frihet: En motrapport (2022), Practices of Relations in Task-Dance and the Event-Score: A critique of performance (2021) och Objects of Feminism (2019). Hon har publicerats i flera internationella tidskrifter, bland andra Radical Philosophy, Performance Research Journal och Mute. Hon skriver danskritik för Dagens Nyheter och konstkritik för Kunstkritikk.

 

Louise Wolthers är fil.dr. i konsthistoria och forskningsledare och curator vid Hasselbladstiftelsen. Hon forskar om fotografiets teori, historia och samtida praktiker med övervakning och queerness som som ett huvudintresse. Wolthers leder och deltar i interdisciplinära forskningsprojekt, ofta i samarbete med Göteborgs Universitet. Hon gör forskningsbaserade utställningar och publicerar regelbundet i vetenskapliga verk och tidskrifter.

 

Samtalet är ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen, Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) och Göteborgs Konsthall.