Wifredo Lam Center, headquarters of Havana Biennial
Sketch for "Geography of haunted places" by Runo Lagomarsino

Program

  • onsdag 8 juni
  • 17.00 – 19.30
  • Free admission
  • Engelska
  • Göteborgs konsthall

På Olika Platser: Tankar Om Biennalen Som Form

Presentationer om Havannabiennalen, Istanbulbiennalen och GIBCA – med samtal och mingel.
OSA här.
Delta i eventet även digitalt här.

Vad händer med ett konstbiennalprojekt när man tar hänsyn till dess plats? 

Kvällens program kommer att undersöka tre olika biennaler – Göteborg, Havanna och Istanbul – som utformats i relation till deras specifika regionala och historiska kontexter. Fokuset kommer att ligga på de olika föreställningar och projiceringar om biennalernas framtid som baserats på olika historiska, institutionella kontexter, ekonomier, och geopolitiska positioneringar.

De olika biennalprojekten kommer att presenteras av inbjudna curators med omfattande erfarenhet av de respektive biennalernas traditioner och kontexter: Margarita Gonzalez Lorente, Ioana Leca och Bige Örer följt av rundabordssamtal som leds av Henk Slager och Mick Wilson.

I stället för att ge generella beskrivningar av biennalformatet, så undersöker vi de enskilda biennalernas särskilda sammanhang och egenheter. Några av de frågorna vi kommer att beröra är: Vad har pandemin haft för konsekvenser för dessa projekt? Hur har idéer om hållbarhet och tillväxt påverkat produktionerna? Hur har projekten förhållit sig till deras olika kulturella och politiska kontexter? Vilka möjliga effekter har lokala och regionala faktorer haft på olika föreställningar om de enskilda biennaltraditionernas framtid? Hur har biennalerna förhållit sig till den växande betydelsen av digitala nätverk för kultur i allmänhet, och modern konst i synnerhet?

Eventet har arrangerats av European Artistic Research Network (EARN) och Göteborgs Universitet med Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) och Göteborgs Konsthall.

 

 


Medverkande

Margarita Gonzalez Lorente är curator för Internationell Modern Konst på National Museum of Fine Arts i Havanna ( (Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana).Hon har tidigare varit biträdande chef för Wifredo Lam Contemporary Art Center och har curaterat Havannabiennalen (2005–2019).

Ioana Leca är konstnärlig ledare för Göteborg International Biennial for Contemporary Art. Hon har arbetat som curator, producent och kulturstrateg. Hon har tidigare varit chef på NAU Gallery i Stockholm samt projektledare på Rumänska Kulturinstitutet i Stockholm.

Bige Örer är chef för Istanbulbiennalen samt chef för Contemporary art projects vid Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV). Där leder hon programmet och den konstnärliga visionen för Istanbulbiennalen och en rad andra tvärvetenskapliga projekt, inklusive the Pavilion of Turkey på Venedigbiennalen.

Henk Slager är professor i konstnärlig forskning (HKU Utrecht). Han har bidragit med viktiga inlägg i debatten om forskningens roll i bildkonsten. År 2006 var han medskapare till the European Artistic Research Network (EARN); ett nätverk som utreder den konstnärliga forskningens konsekvenser för dagens konstutbildningar vid symposier, expertmöten, och presentationer. Med utgångspunkt från sitt fokus på konstnärlig forskning, har Slager även producerat flera curatoriska projekt, såsom Timely Meditations (5th Guangzhou Triennial, 2016), To Seminar  (BAK, Utrecht 2017), Research Ecologies  (Venedig 2019), och Farewell to Research (Bucharest Biennale 2020–21).