GIBCA Extended

  • lördag 23 september–söndag 29 oktober
  • Finnekumla Dans & Teaterscen

Vapenvård (mode II)

Detta är det andra verket där Linnéa M. F. Larsson genom samarbete med boende runt en specifik plats bearbetar ull från lokala får, och öppnar för dialog kring osynliggjort värde, dåtid-samtid-framtid för att lära känna platsens sociala och ekonomiska perspektiv. 

Vapenvård (mode II) ställer frågor om självförsörjning, industri, våld, skydd, kris och gemenskap.  

Installationen består av mjuk skulptur av fårull och dokumentation av performance. 


Medverkande

Linnéa M. F. Larsson


Besöksinformation

Öppettider:

Vernissage 7/10 12.00-17.00 öppet 8/7 12.00-17.00 samt helger oktober ut.  


Övrig information

Programpunkten är en del en busstur som går från Röda Sten Konsthall genom Sjuhärad. Bokas via länk på hemsidan.