GIBCA Extended

  • lördag 23 september–söndag 12 november
  • Konsthallen Trollhättan

Undergrowth, utställning

Växters förmåga att bära berättelser, levandegöra historia från olika tider och platser, och ta oss med på inre och yttre resor, är utgångspunkt för Undergrowth. I utställningen utforskas växter som medicinskt och magiskt material och sammanflätningen mellan varelser och växtlighet. Cecilia Germain arbetar med utgångspunkt från växter kopplade till den afrikanska diasporan och ur det växer ett afro-futuristiskt löfte om läkning och motstånd. Susanne Vollmers verk bottnar i signaturläran, växters hallucinogena verkan och blommorna i visan Uti vår hage. I Ulrika Janssons installation om ett svunnet vassområde, skapas en portal till vassens och varelsernas insida, deras minne och vilja.


Medverkande

Cecilia Germain, Susanne Vollmer, Ulrika Jansson.


Besöksinformation

Öppettider:

tisdag–söndag kl. 11–16
onsdag kl. 11–19