Photo: Ekaterina Lukoshkova Konstverk på bilden: Daniel EKTA Götesson, Tommy Sveningsson, David von Bahr © 3:e Våningen

GIBCA Extended

  • fredag 27 oktober
  • 19.00 – 22.00
  • 3:e våningen

CRASH RIDE | Sisterloops | Performancenatt

CRASH RIDE –  the installation är ett nytt performativt installationsverk inom Sisterloops projekt Broken Cymbals Project där de arbetar med trasiga cymbaler och elektronik i varierande uppsättningar. Sisterloops jobbar platsspecifikt, skulpturalt och rumsligt med en större mängd cymbaler där cymbalen tar plats som instrument, objekt och scenografi.


Övrig information