Bildlärarutbildningen, HDK-Valand Fotograf: Katti Lundh

GIBCA Extended

  • torsdag 28 oktober–onsdag 29 september
  • 10.00 – 16.00
  • Konsthögskolan Valand, Glashuset

Appropriation GIBCA

Sedan 2014 har bildlärarstudenter vid HDK-Valand i en kurs på fördjupningsnivå arbetat med appropriering som tema och verktyg.  I konstsammanhang innebär appropriering ungefär att stjäla, kopiera, låna, citera, sampla, mixa, remixa och att göra till sitt. Studenterna har under åren använt större samtida utställningar i Göteborg som utgångspunkt för sina approprieringar; och när det vartannat år getts möjlighet att arbeta utifrån GIBCA så har det varit ett givet val. Studenterna har i sina approprieringar och essäer, vävt in- och sammanflätat såväl konstnärliga som pedagogiska aspekter i relation till biennalernas och utställningarnas teman. 


Medverkande

Bildlärarstudenter från HDK-Valand kurserna LGBF31/L9BD61