Photo: Ekaterina Lukoshkova Konstverk på bilden: Daniel EKTA Götesson, Tommy Sveningsson, David von Bahr © 3:e Våningen

GIBCA Extended

  • Friday 27 October
  • 19.00 – 22.00
  • 3:e våningen

Experimentationer 1.5 | Högskolan för Scen och Musik | Performancenatt

Masterstudenterna på programmet Contemporary Performative Arts vid Högskolan för Scen och Musik presenterar sina undersökande konstnärliga arbeten.


Participants

Melina Bigale, Carolina Eguiguren Ruales, Joanna Alfred Kaemper Jensen, Urška Medved, Katarzyna Paluch, Ida von Schmalensee, Angelika Thiele, Teo Vlad.