Collectivize Facebook by Jonas Staal and Jan Fermon. Photo: Ruben Hamelink

Program

  • onsdag 13 oktober
  • 13.00 – 16.00
  • Gratis
  • Engelska
  • Digitalt

RETHINKING PUBLICNESS – today and tomorrow 

Seminariet undersöker betydelsen av offentlighet och innebörden av detta begrepp ur ett konstnärligt perspektiv. HDK-Valand, Göteborgs Konsthall och GIBCA har tillsammans bjudit in en rad internationellt verksamma konstnärer att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta under ett kritiskt skede för konstnärligt skapande och deltagande. De medverkande berättar om olika metoder av görande och tänkande mot bakgrund av pandemiåret och reflekterar över vad konstens möte med en publik kan betyda i framtiden.  

Frågor kring offentlighet har under det senaste året påverkat alla institutioner och yrkesverksamma konstnärer direkt eller indirekt. Vi vill i detta program gemensamt adressera frågan öppet, generöst och spekulativt. Programmet presenterar olika samtida förståelser av begreppet offentlighet; vad det kan vara, vad det är nu och om möjliga gemensamma framtider för institutioner, konstnärer, studenter, deltagare, en publik och vidare allmänhet. 

Medverkande konstnärer: FRAUD, Jonas Staal med flera. Samtalet leds av Dr. Viviana Checchia, Universitetslektor, Fri Konst HDK-Valand. Programmet hålls digitalt via zoom på engelska.