© Hendrik Zeitler

Program

  • tisdag 28 september
  • 13.15 – 14.15
  • Svenska
  • Röda Sten Konsthlal

Guidad visning för seniorer

Vi går en guidad tur genom Röda Sten Konsthalls biennalutställning The Ghost Ship and the Sea Change som tar sin utgångspunkt i Göteborgs fyrahundraåriga historia och frågar hur olika sätt att berätta om stadens förflutna kan påverka dess framtid. Franska tomten (nuvarande Packhusplatsen) – en bit mark i Göteborgs hamn som 1784 byttes mot den karibiska ön Saint-Barthélemy i en affärsuppgörelse med Frankrike – används som biennalens narrativa utgångspunkt. Hur förändras vårt sätt att tänka på Göteborg om vi betraktar staden utifrån Franska tomten och dess koloniala historia? Genom konstverken följer biennalen spåren från Franska tomten tills de möter andra platser, röster och historier.

 


Where

Röda Sten Konsthall