Photo Jonas J Magnusson & Cecilia Grönberg

Program

  • onsdag 17 november
  • 18.00 – 20.00
  • Fri entré
  • Engelska
  • Göteborgs konsthall

Fältarbeten, lokalitet och alternativa historier

Den New York-baserade författaren Lytle Shaw talar om sin nya bok New Grounds for Dutch Landscape (OEI editör, 2021), där han använder en experimentell, platsspecifik metod för att visa hur holländska 1600-talsmålare inte så mycket avbildade det nya holländska landskapet som de, genom sina målningars materialitet, återiscensatte dess markåtervinning och de ständiga hoten mot dess stabilitet, från översvämningar till erosion.

Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg diskuterar sammanflätade relationer mellan fältarbete, redigering och lokala materialiteter utifrån sitt arbete för GIBCA 2021, ”läsa | lokalitet (berg, tryck) [strata ur en utvidgad bok; billingen, kinnekulle (2001–2021)]”.

Moderator är Lisa Rosendahl, curator för GIBCA 2021 och lektor i utställningsstudier vid Kunsthøgskolen i Oslo.

Programmet organiseras av Göteborgs Konsthall i samarbete med Kunsthøgskolen i Oslo och Göteborg International Biennial for Contemporary Art.

Medverkande

Lytle Shaw, Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg

Lytle Shaw är professor i engelska vid New York University och har regelbundet medverkat i tidskriften Cabinet. Hans böcker inbegriper Frank O’Hara: The Poetics of CoterieThe Moiré EffectFältarbeten – Från plats till site i nordamerikansk efterkrigspoesi och -konst och Narrowcast: Poetry and Audio Research. Han har skrivit essäer om bland annat Robert Smithson, Gerard Byrne, Zoe Leonard och the Royal Art Lodge.

Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg är verksamma som författare, konstnärer och redaktörer. De har sedan 2001 arbetat tillsammans med rad olika publiceringsprojekt: böcker, tidskrifter, utställningar. Arbetet kretsar ofta kring frågor om dokument, arkiv, bilder, montage, plats och alternativa former för historieskrivning. Sedan början av 2000-talet driver de tidskriften och förlaget OEI. För tillfället arbetar de också med två konstnärliga forskningsprojekt, ”Den utvidgade boken – stratigrafi, lokalitet, materialitet” och ”The latent image (uncovering developing)”.


Besöksinformation

Programmet tar plats på Göteborgs konsthall och sänds även online via Facebook.