Photo: Ekaterina Lukoshkova Konstverk på bilden: Daniel EKTA Götesson, Tommy Sveningsson, David von Bahr © 3:e Våningen

GIBCA Extended

  • lördag 4 november–söndag 19 november
  • 3:e våningen

Nomaд presenterar Viktor Fordell 

Centralt för Viktor Fordells konstnärskap är ifrågasättandet av idén om subjektivitet och stil. Han tycker om att utforska olika typer av innehåll på ett lekfullt sätt – det mångbottnade, det anonyma och det vardagliga. Denna konstnärliga process uttrycker delvis idén om att bilder inte nödvändigtvis fångar en isolerad situation eller blottlägger komposition. Med fotografiet som utgångspunkt undersöker Fordell alternativa former av material och tekniker. 

Nomad är ett konstnärsdrivet ideellt galleri med säte i Göteborg, Sverige. Drivs av Gunéll Föxx och Pontus Westerberg.


Mer information


Besöksinformation

Öppettider:

onsdag–söndag kl 12–16