SANDRA MUJINGA (CD/NO)

Pervasive Light

2021 
Trekanals video (16 min) 55-tums LCD-skärmar  

Aktör: Mariama Ndure; Kamera: Andre Katombe (Sonrise Picture); Musik: Sandra Mujinga  

Huvudpersonen i Pervasive Light rör sig undanglidande in i och ut ur bakgrunden för att undvika att fångas av vår blick. Verket är en betraktelse över ljusets annorlunda betydelse för djuphavsvarelser som lever i en miljö dit solljuset inte når. Istället skapar de djuplevande organismerna sitt eget ljus med bioluminiscens. Här finns likheter med hur ljus – i bemärkelsen synlighet som påtvingas utifrån – i sig kan vara ovälkommet på grund av det våld som kan följa på synlighet och representation.  

Med stöd från: Institut für Auslandsbeziehungen  

Visas med tillstånd av: Croy Nielsen  

Pervasive Light är del av den permanenta samlingen på MoMA, New York 


BIOGRAFI

Sandra Mujinga tänker i spekulativa fiktioner i en afrofuturistisk tradition och skapar verk som avviker från en renodlat antropocentrisk syn på den flyktiga värld vi lever i. Hennes gränsöverskridande praktik, som ofta vänder ut och in på traditionell identitetspolitik, ställer frågor om självrepresentation och självbevarelse, sken och ogenomskinlighet.   

Mujinga har nyligen ställt ut på Moderna Museet Malmö; Sandefjord Kunstforening; Nottingham Con-temporary; Malmö Konsthall; Munchmuseet, Oslo; New Museum Triennial; Trondheim kunstmuseum; Hamburger Bahnhof; 59:e Venedigbiennalen 


UTSTÄLLNINGSPLATS

Röda Sten Konsthall