PREM SAHIB (GB)

Man Dog

2020/2023
Ljud, högtalarelement, olikfärgade sladdar, obsidianspegel, metalltrappa   

Den fientliga monologen i Man Dog spelades in av Sahib online i ett chattrum för bögar. Hatbudskapet är förvrängt och nedsaktat och nästan omöjligt att uppfatta, förutom små brottstycken. Ljudet passerar dessutom genom en spegel av slipad och polerad obsidian – en ödesdiger yta inte olik en sprucken bildskärm – och spelas sedan upp i trapphuset som bildar Röda Sten Konsthalls ryggrad. Obsidian är ett naturligt glas som uppstår under högt tryck och kraftig värme och förknippas med forntida verktygsteknik och andlig praktik, och på senare tid även med rening från ”negativ energi”.   

I den nya flerkanalsversion av Man Dog, som tagits fram för GIBCA 2023, förkroppsligas ordens kraft av byggnaden och betraktaren. Ljudet skickas upp och ner genom spiraltrappan som utgör Röda Sten Konsthalls ryggrad, samt genom obsidian-spegeln.  

I glappet mellan apparat och användare utforskar ljud-spåret det ekande sambandet mellan hatbudskapen och online-rummen där de frodas.    

Visas med tillstånd av: Phillida Reid Gallery 

Alleus

2023 
Ljud, förstärkare, högtalare, olikfärgade sladdar, metalltrappa  

I Alleus breddas Sahibs gestaltning av en ensam person som gömmer sig bakom en skärm i ett chattrum på webben till att även omfatta retoriken i det offentliga rummet. Uppmärksamheten fästs här på de vidare konsekvenserna när sådana perspektiv får genklang bortom individen. Med utgångspunkt i ett tal av den brittiska inrikesministern Suella Braverman, experimenterar Sahib med metoden att invertera gester för att ”skicka tillbaka”. Verket är både ett tillbakavisande av den sortens uppfattning och en kommentar till den invandringsfientlighet som förespråkas av politiker som Braverman. Titeln – Alleus – bygger vidare på invertering som motiv och är en lek med föreställningen om webbkonspiratörer som letar dolda budskap i baklängeslästa ord.  

Ett åderlikt nätverk av högtalarsladdar och högtalarelement fyller spiraltrappans undersida och flätar sam-man ljuden från Alleus med Man Dog. Bägge verken är tänkta som ett slags porträtt, och genom sin samexistens för de nu en fiktiv dialog med varandra i Röda Sten Konsthalls trapphus – trappen som i sig förkroppsligar uppåt- och nedåtrörelse, med associationer till hierarkiska flöden och maktdynamik. 

Verket beställt av: Göteborgs Internationella Konstbiennal, GIBCA    

Visas med tillstånd av: Phillida Reid Gallery  

Bruise 

2023 
Ljusskulptur    

I Bruise bygger Sahib vidare på ljus som skulpturalt material och utforskar dess kroppslighet. Genom en dramatisk belysning av Röda Sten Konsthall yttre fasad används här en minimal gest för att genom-tränga och gestalta byggnadens arkitektur. Färgvalet påminner om ett blåmärke och det offentliga verket för tanken till tiden som indikator för ett projicerat trauma, ett repetitivt eko av förmodad misshandel eller kraft som blir tydligare på natten. Verket är beroende av el från institutionen men samspelar även med de skiftande ljusförhållandena under natt och dag, en nyansering av medberoendet i relationen mellan normativitet och icke-normativitet.  

Verket beställt av: Göteborgs Internationella Konstbiennal, GIBCA  

Visas med tillstånd av: Phillida Reid Gallery

Liquid Gold

2016/2023 
Ljusinstallation, LED-strålkastare, gul gel 

Titel- och formmässigt för Liquid Gold tanken till material som anses vara både värdefulla och värdelösa, vilket väcker frågor kring det taktila eller flytande hos värde och formbarheten hos de gestalter som är behållare av värde. Titeln anspelar samtidigt på ädelmetaller i flytande övergångstillstånd, kroppsvätskor och ett populärt poppersfabrikat, och skapar en väv av associationer runt alkemiska processer av förändring och överskridande.  

Liquid Gold tar över rummet med kodade färger, förvandlar platsen till en behållare och expanderar som en vätska som fyller den – eller rinner över. Ljuset fungerar som ett oregerligt material som läcker ut genom fönstren och placerar betraktaren utanför behållaren. 

För första gången, på Hammarkullen Konsthall, kommer Liquid Gold lysa både dag och natt under hela perioden för biennalen. I vanliga fall har verket visats som ett slags midnattssol efter mörkrets inbrott. Intentionen har då varit att vända upp och ner på den traditionella museimodellen för publikengagemang och medvetet locka till sig besökare under den tid på dygnet när museet är stängt.  

På Hammarkullen Konsthall är tidsstrukturen mer oklar. Det är ett genomgångsrum, aldrig helt synligt eller tillgängligt. Installationen av Liquid Gold ger den underjordiska passagen ett slags magi, men håller samtidigt de förbipasserande på armlängds avstånd.   

Idén till Liquid Gold fick Sahib ursprungligen i samband med White Cubicle-installationen spinning lil’ white lies about his crepuscular time in yellow på The George and Dragon i London 2013. Verket har sedan dess visats på Grand Union i Birmingham, Whitechapel Gallery i London och Sharjah Art Foundation i Förenade Arabemiraten.  

Med stöd från: Hammarkullen Konsthall  

Visas med tillstånd av: Phillida Reid Gallery, London  


BIOGRAFI

Prem Sahib blandar personligt och politiskt, abstrakt och föreställande, i ett formspråk som för tanken både till kroppen och dess frånvaro. Genomsyrad av en lyrisk och provocerande ”destabiliserad minimalism”, refererar Sahibs verk till arkitekturen i offentlig och privat miljö och byggnader som skapar individuell och kollektiv identitet, känslor av samhörighet, främling-skap och fångenskap.  

Sahib har nyligen ställt ut på Phillida Reid; Magic Stop, Kunstverein Hamburg; ICA London; Sharjah Art Foundation; Migros Museum für Gegenwartskunst;  Whitechapel Gallery; Hayward Gallery; Kunst-Werke  Berlin; Des Moines Art Centre; Gwangjubiennalen   

I september 2023 publiceras Sahibs nya bok “That Fire Over There”. 

 


UTSTÄLLNINGSPLATS

Röda Sten Konsthall & Hammarkullen KonsthallKonstnärssamtal – Prem Sahib och George Chamoun

Video, 1 timma och 12 minuter
Språk: Engelska

I kind of like to think about them like veins or artery

Prem Sahib om ljudverket Alleus på Röda Sten Konsthall

I’m interested in how it might just arrive in an area and disappear again, and the poetics of that

Prem Sahib om ljusinstallationen Liquid Gold på Hammarkullen Konsthall

 

Lyssna på ett samtal mellan konstnären Prem Sahib och curatorn George Chamoun om Sahibs verk i ”forms of the surrounding futures”, GIBCA 2023, och se dokumentation från utställningen. Samtalet handlar även om tidigare verk och utställningar av Sahib där återkommande teman om vår samtid, relationer, makt, gemenskap, alienation även väver in hans egna erfarenheter av att vara queer och att bli rasifierad som icke-vit under uppväxten i en förort till London.

George Chamoun är verksam som curator, konstpedagog, dj och klubbarrangör med bas i Stockholm. Han arbetar för närvarande med pedagogik på Tensta konsthall och är initiativtagare till dragfestivalen Stockwig samt flera andra queera klubbar och plattformar i Stockholm.

Videon är producerad av Hammarkullen Konsthall.