OUTI PIESKI (FI/Sápmi) 

Guržot ja guovssat / Spell on you!

2020 
Tråd, stål, trä 

Guržot ja guovssat / Spell on you! är en tredimensionell målning om motsägelsefulla krafter i samiska samhällen. Guoržžu är en fågel – eller ond ande – som ger otur, och Guovssa är en lavskrika, som ger tur. Konstverket bygger på den samiska reaktiveringsrörelsen och gestaltar en autonom situation med rötter i duodji-traditionen. Duodji är ett helhetskoncept som bevarar samernas filosofi, värderingar och andlighet och kopplar ihop dem med praktisk och traditionell kunskap. Duodji är att göra och tillverka, slöjda och skapa. Trots kolonialismens försök att utplåna duodji-traditionen är den fortfarande kraftfull och levande idag.  

Guržot ja guovssat / Spell on you!  är tillverkad av kvinnor från Sápmi i Finland, Norge och Sverige: Outi Pieski, Máret Johanna Huuva, Jenni Laiti, Ulla Magga, Leena Karoliina Mattanen, Laura Annika Pieski, Sunnamaarit Sara-Tornensis, Biret Haarla Pieski, Gáddjá Haarla Pieski, Eeva-Kristiina Nylander, Kaarin Wes.  

Med stöd från: Frame Finland; Kulturfonden för Sverige och Finland.  


BIOGRAFI

Outi Pieski arbetar med målningar och installationer som fördjupar sig i den arktiska regionen och samspelet mellan natur och kultur. I sin konst behandlar hon hantverkstraditioner som somatiska och välbekanta vokabulärer för duodji, för att återuppliva samtalet om det samiska folket i den transnationella debatten.   

Pieski har nyligen ställt ut på Martin Gropius Bau; Bonniers Konsthall; 23:e Sydneybiennalen; 1:a Helsingforsbiennalen; 13:e Gwangjubiennalen; finska paviljongen på den 58:e Venedigbiennalen; EMMA Museum; Kiasma; och Southbank Centre.  


UTSTÄLLNINGSPLATS

Göteborgs Konsthall