Niko Hallikainen © Tani Simberg
Niko Hallikainen © Tristan Petsola

NIKO HALLIKAINEN (FI)

Mystery Machine

2022    
Performanceverk (30 min)   

Mystery Machine är en närgången exorcism i det offentliga rummet. Hallikainen släpper loss sin egen spöklika kraft inuti konsthallen. Konfidentiell, generationsöverskridande information som arkiverats i konst-närens mest privata kroppsdel, släpps fri i form av ett spöke som nu hemsöker hela byggnaden. Diktperformancen tar oss på en hypnotisk resa genom en hemlig, övernaturlig portal, och ställer frågor om villkoren för den faktiska situation vi befinner oss i. Performancepoeten lyfter fram och undersöker delar av Röda Stens förflutna som vibrerar i det tysta i om-givningen, lager som gått förlorade men som kan visa oss hur samhället i stort är segregerat. Mystery Machine är en farkost för problemlösning som rör sig i allt högre fart genom ett landskap präglat av ekonomisk kris.   

 

Med stöd från: Frame Finland; Kulturfonden för Sverige och Finland 


BIOGRAFI

Niko Hallikainen är performancepoet och romanförfattare och skriver prosa på finska och performancepoesi på engelska. I starka och gränsöverskridande verk iakttar Hallikainen de ambivalenta skärningspunkterna mellan klass, sexualitet och andlighet. Hallikainen läser sina texter med atmosfäriska ljudlandskap som bakgrund och med användning av olika esoteriska metoder som allmänt kallas ”magi”.   

Hallikainen har nyligen uruppfört sin performance- poesi på Kiasma; Flow Festival; Baltic Circle  International Theatre Festival  

Han har gett ut de två romanerna Suuri Märkä  Salaisuus (2023) och Kanjoni (2021). 


UTSTÄLLNINGSPLATS

Röda Sten Konsthall under öppningen den 16 september


Med stöd från