Ania Novak, To the Aching Oarts! (Manifesto), Performance GIBCA 2023 © Ellika Henrikson
To the Aching Parts! (Manifesto), at GIBCA 2023, Röda Sten Konsthall © Hendrik Zeitler
To the Aching Parts! (Manifesto), at GIBCA 2023, Röda Sten Konsthall © Hendrik Zeitler

ANIA NOWAK (PL/DE)

To the Aching Parts! (Manifesto)

2020
Dokumentation av performanceverk, LCD-skärm

(15 min) 

To the Aching Parts! (Manifesto) är en offentlig föreläsning som dissekerar det språkbruk som an-vänds av och mot queergrupper idag. Texten som saknar grammatik underkastas i stället rytmens ordning och glädje. Performanceverket – som ursprungligen beställdes av HAU Hebbe lam Ufer i Berlin inom ramarna för Manifestos for Queer Futures – bygger på referenser till militanta strategier som minoriteter använt för att hantera normativitetens hot och för- kroppsligad intersektionalitet i nutida queerallianser.  I en lek, med inte bara hatets och traumats, utan även medkänslans och läkandets språkbruk, destabiliseras identiteter, praktiker och välkända förkortningar som HBT eller KtM – till förmån för en queer framtid som vi ännu inte kan föreställa oss.   

Med stöd från: Institut für Auslandsbeziehungen


BIOGRAFI

I Ania Nowaks koreografiska praktik betraktas sårbar-het och begär som metoder för omvärdering av vad som är möjligt att göra och inte göra med kroppar och språk. Nowak ägnar sig åt kroppars förmåga till icke-linjära känslor och tankar och hanterar det svåra med kamratskap och omtanke i en tid av ständig kris.  

Nowak samarbetar med alternativa pedagogiska projekt i Östeuropa, till exempel Kemskolan i Warszawa och Snällskolan i Sofia. Hon har nyligen presenterat verk på HAU Hebbel am Ufer; Berlinische Galerie; Akademie der Künste; KW, Galerie Wedding; So-phiensæle, Berlin; Museum of Modern Art, Warsaw; La Casa Encendida, Madrid; Kiasma, Helsinki; the Baltic Triennial 


UTSTÄLLNINGSPLATS

Röda Sten Konsthall