tamara_medium

Tamara Henderson

Womb Life 
2018–2019 
16mm film överförd till digital video 
Ljud- och bildredigering: Oliver Bancroft 
55 min 37 sek 
Courtesy konstnären och Rodeo Gallery, London / Piraeus

Projektet Womb Life tog sin början när konstnären försattes i hypnos av hypnotisören Marcos Lutyens, vars röst vi hör i filmen. Filmen visar hur konstnärens inre resa utvecklas till en rad olika uttryck. Gränserna mellan konstnärens kropp och de material och platser hon arbetar med upplevs i filmen som flytande och den kreativa processen framstår bara delvis vara under konstnärens kontroll. Händelseförloppet gestaltas genom fem skulpturala karaktärer stadda i ständig förändring. Deras möten med ljus, jord, eld och vatten ger upphov till nya former, ljud och rörelser. Inre bilder gestaltas i olika material som i sin tur faller samman, transformeras eller uppgår i nya sammanhang. Samtidigt antyds i filmen att Henderson genomgår en graviditet, en skapelseprocess som speglas i arbetet med skulpturerna och deras olika faser av tillblivelse. 
 
Tamara Henderson (född 1982 i New Brunswick, Kanada) bor och arbetar i London. Soloutställningar inkluderar Womb Life på Kunst-Werke Institute for Contemporary Art, Berlin (2018), Seasons End: More Than Suitcases på Douglas Hyde Gallery, Dublin (2018). Henderson har medverkat i grupputställningar som Biennale de l'Image en Mouvement Geneve (2018), Insomnia på Bonniers Konsthall, Stockholm (2016), Life Itself på Moderna Museet, Stockholm (2016), och documenta 13 (2012). 
 
Womb Life ipresenteras på Röda Sten Konsthall.
Tamara Henderson skulle vilja tacka Aude Levere, Loz Chalk, Jake Tilbury, Ezgi Bayazit, Emily Carne, Benjamin Stephenson och Oliver Bancroft (redigerare, ljud och bild) för deras stöd. 
 
 
Bild
Womb Life, Tamara Henderson, 2018-19. Foto: Hendrik Zeitler