rikke_medium

Rikke Luther

The Sand Bank: Sand:Mining (Left), The New World Order (Center), Land: Sand (Right)
2019
Screentryck på duk  
400 x 249 cm vardera
Courtesy konstnären
 
Concrete Nature: The Planetary Sand Bank
2018/19
Film
38 min
Courtesy konstnären

 
I sin praktik utforskar Rikke Luthers hur olika interagerande system som språk, politik, juridik och ekonomi påverkar vårt sätt att förhålla oss till naturen. Hennes senaste serie konstverk behandlar utvinningen av sand, en av vår tids största miljöbovar och en grundläggande komponent i produktionen av både betong och digital teknologi. I Luthers verk gestaltas hur de filosofiska, vetenskapliga och juridiska system som skiljer natur från kultur är förutsättningen för den industriella utvinningen av råvaror som det urbana samhällets expansion kräver. I dess kölvatten undergrävs livsmiljöer för flera av de organismer som utgör basen i näringskedjan. På Göteborgs Konsthall visas filmen Concrete Nature, i vilken Luther undersöker betongens politiska och estetiska historia i relation till modernistisk arkitektur.

Rikke Luther (född 1970 i Ålborg, Danmark) bor och arbetar i Köpenhamn. I sitt konstnärskap undersöker Luther miljökrisen i relation till språk, material, lagar och finansialisering. Hennes arbete behandlar utrymmet mellan landskapens olika fält, arkitektur, anföranden, politik, ekonomi, biologi, ritningar, film och utbildning. Senare utställningar: CPH:DOX, Köpenhamn (2019), Kunsthall Trondheim (2018), och den 32:aupplagan av Bienal de São Paulo (2016).

Verket The Sand Bank (three textile works Sand:Mining, The New World OrderLand: Sand) är presenterat på Gothenburg Museum of Natural History
Verket Concrete Nature: The Planetary Sand Bank är presenterat på Göteborgs Konsthall.
Med stöd från Danish Arts Foundation.
 
Bild
Rikke Luther, The Sand Bank (three textile works Sand:MiningThe New World OrderLand: Sand), 2019. Foto: Hendrik Zeitler