Pia Sandström_medium

Pia Sandström

Göteborgssviten: underjorden
2019
Platsspecifik ljudinstallation
Courtesy konstnären
 
Pia Sandström arbetar i material som text, ljud och mark i tvärvetenskapliga undersökningar av faktiska platser liksom av imaginära sinnliga rum. På inbjudan av GIBCA kommer Sandström att arbeta med ett undersökande ljudverk under 2019–2021. Verket utgår från stadsdelen Haga och de historiska och geolo-giska lager som nu kommer i dagen i samband med infrastrukturprojektet Västlänkens utgrävningar.
Den första delen av verket tar formen av en ljudarkeologisk borrkärna som för oss djupt ner i jorden, myterna och människorna kopplade till stadsdelen. Under Göteborg ligger det 1600 miljoner år gamla bergarter som kallas Göteborgssviten. Ordet svit är också benämningen på en musikalisk kompositionsform vanlig på 1600- och 1700-talen bestående av cykler av danser. Verket kan spelas upp via GIBCAs app eller hemsida. Det avlyssnas med fördel genom hörlurar på plats i Haga med utgångspunkt från Kaponjärgatan nedanför trappan till Skansen Kronan. Kaponjär betyder dold gång.
 
Pia Sandström (född 1969) är baserad i Stockholm. Hon är utbildad vid Konsthögskolorna i Stockholm, Helsingfors och Trondheim. Sandström har medverkat i solo- och grupputställningar i Sverige och internationell.

Ljudverket är producerat i samarbete med Göteborgs Stad; Trafikkontoret, Kulturförvaltningen - Göteborg Konst, inom ramen för Västlänken.
Lyssna på verket här
 
Bild
Process documentation of Göteborgssviten, Pia Sandström, 2019. Foto Ola Carlsson.