bugge_medium

Liv Bugge

The Other Wild 
2018 
Video med ljud 
28 min 
Courtesy konstnären 
 
Videon dokumenterar hur Oslo Naturhistorisk Museum töms på sina geologiska och paleontologiska samlingar inför en flytt. Händer berör, värderar, kastar eller behåller de förhistoriska föremålen. Kvar blir tomma vitriner; ramverket för en specifik berättelse om världen och hur den anses hänga ihop. Bugge riktar vår uppmärksamhet mot hur institutioner kategoriserar och skiljer mellan det mänskliga och icke-mänskliga och mellan det levande och döda. Samtidigt bjuder hon in oss att utforska vår egen förmåga att relatera till museets samlingar på andra sätt än det vetenskapligt pedagogiska.  
 
Liv Bugge (född 1974 i Oslo, Norge) bor och verkar i Oslo. Bugge har studerat på KHIO, Konsthögskolan i Oslo och Higher Institute for Fine Art, Belgium. Genom samtal och taktillitet som utgångspunkt söker Bugge att synliggöra kontrollsystem och internaliserade normativa strukturer som kommer ur dualismen och berör liv och död, det mänskliga och icke-mänskliga. Bugge arbetar för närvarande som lektor på Konsthögskolan i Oslo. 
 
The Other Wild presenteras på Gothenburg Museum of Natural History.
Med stöd av OCA – Office for Contemporary Art Norway.
 
 
Bild
Liv Bugge, The Other Wild, 2018. Foto: Hendrik Zeitler