Petra Gunnarsson. Foto: Petra Gunnarsson

GIBCA Extended

  • onsdag 20 oktober–söndag 7 november
  • Hasslösa Liljedalen 53 191, Vinninga

VÄNERVÄSEN

Vänerväsen handlar om förbindelsen med platsen där vi bor. Om länken till själva essensen, substansen och det eviga varandet. Att enas med det ursprungliga i oss. Att vara en skapad och skapande varelse. 

Ett väsen är någonting en varelse inte kan mista utan att upphöra att vara sig själv. Väsenbetingade egenskaper är eviga. Att vara i sitt fulla väsen är att vara sig själv och samtidigt en del av allt. 

Sjörået är i nordisk folktro namnet på vattnets ande eller rådare. Havsfrun som råder över vattnets krafter. Rået är det mytiska väsen som råder och vakar över oss. Hon meddelar sig genom varsel eller intar en djurgestalt. 

Hon ser oss, hon hör oss och hon kräver vår närvaro. 

 


Medverkande

Petra Gunnarsson och Africa Coll 


Besöksinformation

Öppettider 

Fredag – Söndag kl. 11–17