Konstepidemin Foto: Berit Jonsvik

GIBCA Extended

  • torsdag 2 september–söndag 26 september
  • Konstepidemin, Konstepidemins Väg 13, 413 13 Göteborg

Valentina Dovbrovas liv – Denis Romanovski & Nils Claesson

Familjer gömmer sina hemligheter i verkliga eller virtuella bankvalv eller i en grop i trädgården. Nästa generation och generationen efter den blir så att säga arvtagare till en icke avslöjad hemlighet. Barn och barnbarn ärver en berättelse som aldrig formulerats och växer upp med en känsla av att någon, någon gång, måste tala klartext så att sanningen kan komma fram. Ord som aldrig sagts. En berättelse som ändrar ton, men är sann, fast den ständigt skiftar. Den består av saker som kan berättas och saker som inte passar sig att uttala eller ens minnas. Den förflutna tiden upphör aldrig att överraska nuet.   

 


Medverkande

Denis Romanovski 
Nils Claesson


Besöksinformation

Datum och tid  

2 – 26 september. Tisdag kl. 12 – 17, onsdag kl. 16 – 20, torsdag kl. 12 – 17, lördag – söndag kl. 12 – 16. 

 

Besöksadress

Galleri Konstepidemin & Glasrummet