Nora Adwan – Defragmentation Galleri Box Göteborg

GIBCA Extended

  • fredag 27 augusti–söndag 26 september
  • Kastellgatan 10, 411 22 Göteborg

Utställning: Jonna Hägg 

Jonna Hägg visar verk utifrån sitt pågående projekt; Constructed Weather. Utgångspunkten för projektet är känslan av den kontrollförlust som vi står inför i klimatförändringens allvar, där Hägg utforskar vädret, naturens kraft och ljudlandskapen från den. En stor inspirationskälla till projektet är den globala uppvärmningen, att mänskliga aktiviteter har börjat på ett oproportionerligt sätt påverka det globala ekosystemet och hur världens ljudbild förändras i takt med det. Den moderna människan börjar bebo en värld med en akustisk miljö som är radikalt annorlunda än den vi hittills känt. Vad är förhållandet mellan människan och ljuden i miljön och vad händer när dessa ljud förändras?  


Medverkande

Jonna Hägg