Artist: Mats Hjelm Foto: JB Berenger

GIBCA Extended

  • lördag 2 oktober–söndag 21 november
  • 12.00 – 16.00
  • Konsthallen, Bohusläns museum

The Other Shore 

På Bohusläns museum visas Mats Hjelms videoinstallation ”The Other Shore, som är en poetisk reflektion över Atlanten som en övergång och passage mellan olika kontinenter. Detta hav kopplar samman historier om diaspora, kolonisering och befrielsens mysterium genom att navigera till en “annan” plats. Men också fasorna i fångenskap som väntar på dem som transporteras tillbaka till sitt hemland mot sin vilja. Hjelms multimediasyntax – hans sätt att klippa mellan bilder, texter, musik och sång där media ofta är separerade i puristiska, autonoma förståelser om språk, har ärvts från modernismen. Det samlas i en hybridiserad helhet, som en poetisk spegel till vårt polariserade vardagsliv. 


Medverkande

Mats Hjelm


Besöksinformation

Vernissage 2 oktober kl. 14