Raumdeuter Radio. Design: Alex Walker

GIBCA Extended

  • lördag 11 september–söndag 21 november
  • www.raumdeuterradio.com / Streaming services

The G-Spot (99 – Hjalmar Brantingsplatsen > Kungssten)

I The G-Spot aktiverar Kolbrún Inga Söring förhållandet mellan staden och lyssnaren. The G-Spot bjuder in lyssnaren på en smått erotisk resa. Det uppmanar dem att tänka på sin egen blick mot staden; att engagera sig med sin agens, med sin makt, dess komplexa och mångfacetterade natur, dess ålder, fläckar och nya fasader, dess skräddarsydda och besvärliga infrastruktur. Arbetet ber resenären att förhandla med staden. Förhandlingarna är natursköna, sensoriska och djärva, stimulerar lyssnarens kropp genom transportvävnaden och erbjuder ett nytt perspektiv på till synes bekanta miljöer. 


Medverkande

Kolbrún Inga Söring