Ephemeral Care. Design: Joe Rowley

GIBCA Extended

  • tisdag 5 oktober–tisdag 5 oktober
  • 10.00 – 15.00
  • 40 kr inkl lunch (vegan)
  • Svenska
  • www.ephemeral-care.com

Sounds About White – En workshop om vithet 

Vad är vithet och varför ska vi uppmärksamma det? Hur kan vi identifiera fenomenet vithet och på vilka sätt förekommer det i vår vardag? Denna workshop med Ephemeral Care och Hanna Skoglar, litteraturvetare med fokus på kritiska vithetsstudier, fokuserar på de potentiella sätt som möjliggör ett blottläggande av vithet som fenomen samt hur vi kritiskt kan granska vithet utifrån en rad olika teoretiker och kulturella och samhälleliga företeelser. Genom att koppla ihop världens historiska och koloniala arv med nutiden, och belysa dess relevans, har workshopen för avsikt att lägga fram verktyg för den som lättare vill kunna närma sig vithet som fenomen på ett kritiskt sätt. 


Medverkande

Hanna SkoglarEphemeral Care