Artist: Grebnellaw Foto: Leo Gongora

GIBCA Extended

  • fredag 12 november–lördag 13 november
  • Biljettbokning via 3:e Våningens hemsida. 

Skjønnhet I-V. Janne-Camilla Lyster

Skjønnhet I-V” är en föreställning av författaren och koreografen Janne-Camilla Lyster. Som grund för verket finns fem koreografiska partitur skrivna som koreografisk dikt, dikt som kan läsas både som poesi och dans. Partituren har omformats av dansarnas och pianistens läsning och praktik, där de etablerat ett sensoriskt förhållande till texten. Föreställningen präglas av nyfikenhet, lekfullhet och ett kontemplativt närmande av föreställningssituationen. Projektet har rötter i den så kallade New York-skolan som växte fram på 50- och 60-talet och bidrog till utvidgandet av det traditionella konstbegreppet genom att finna nya sätt att samarbeta och arbeta på. 

 


Medverkande

Janne-Camilla Lyster


12 november kl. 19, 13 november kl. 16